قابل توجه کلیه کاربران محترم استفاده کنند از هاستهای لینوکس

لطفا در صورتی که کنترل پنل دامنه سایت خود را در اختیار دارید و از هاستهای لینوکس ما استفاده میکنید در بخش تنظیمات دامنه خود ns دامنه های خود را از

ns1.iranwebshop.net
ns2.iranwebshop.net

به

ns1.iranwebshop.ir
ns2.iranwebshop.ir

تغییر دهید


با سپاس از توجهتانTuesday, March 19, 2019

« برگشت